Osa 6

Itsearviointi ja kysymyksen keksiminen

Kurssin jokaisen osan jälkeen arvioidaan omaa osaamista sekä keksitään yksi osan materiaaliin liittyvä monivalintakysymys. Osa kurssin osallistujien keksimistä kysymyksistä valitaan osaksi kurssin koetta.

Ladataan kurssisisällön osaa...
Pääsit aliluvun loppuun!