Osa 6

Viitteet olioiden välillä

Olemme toistaiseksi käsitelleet olioita, joilla ei ole viitteitä muihin olioihin. Tutustutaan seuraavaksi viitteiden lisäämiseen.

Oletetaan, että käytössämme on aiemmin kuvatun Asiakas-käsitteen lisäksi käsite Tilaus. Käsite on kuvattu alla sekä tietokantatauluna että luokkana.

CREATE TABLE Tilaus (
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  asiakas_id INTEGER,
  aika TIMESTAMP,
  kuljetustapa VARCHAR(40),
  vastaanotettu BOOLEAN,
  toimitettu BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (asiakas_id) REFERENCES Asiakas(id)
);
// importit

public class Tilaus {
  Integer id;
  Asiakas asiakas;
  Date aika;
  String kuljetustapa;
  Boolean vastaanotettu;
  Boolean toimitettu;

  // konstruktorit sekä getterit ja setterit
}

Jokaiseen tilaukseen liittyy Asiakas. Tarkastellaan seuraavaksi asiakkaan hakemista tilauksen yhteydessä.

Toteutetaan tilausten käsittelyyn tarkoitettu TilausDao-luokka. Luokalla on käytössään JdbcTemplate-olio sekä aiemmin toteutettu AsiakasDao-luokka.

// importit

@Component
public class TilausDao implements Dao<Tilaus, Integer> {

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Autowired
  AsiakasDao asiakasDao;

  @Override
  public void create(Tilaus tilaus) throws SQLException {
	  // ei toteutettu
  }

  @Override
  public Tilaus read(Integer key) throws SQLException {
    List<Tilaus> tilaukset =
      jdbcTemplate.query("SELECT * FROM Tilaus WHERE ID = ?",
        (rs, rowNum) -> new Tilaus(rs.getInt("id"),
                  asiakasDao.read(rs.getInt("asiakas_id")),
                  rs.getDate("aika"),
                  rs.getString("kuljetustapa"),
                  rs.getBoolean("vastaanotettu"),
                  rs.getBoolean("toimitettu")),
      key);

    if (tilaukset.isEmpty()) {
      return null;
    }

    return tilaukset.get(0);
  }

  @Override
  public Tilaus update(Tilaus object) throws SQLException {
	  // ei toteutettu
	  return null;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public List<Tilaus> list() throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }
}

Tilauksen hakemisen yhteydessä palautetaan sekä tilaus että siihen liittyvä asiakas. Rajapintaa käyttävän toteutuksen näkökulmasta tietokannan käyttäminen toimii seuraavasti.

// importit

@SpringBootApplication
public class NimetSpringSovellus implements CommandLineRunner {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(NimetSpringSovellus.class);
  }

  @Autowired
  TilausDao tilausDao;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {
    Tilaus t = tilausDao.read(4);
    System.out.println("Tilauksen teki: " + t.getAsiakas().getNimi());
  }
}

Luodaan seuraavaksi toteutus metodille list. Toteutuksessa on otettu mallia metodista read.

@Override
public List<Tilaus> list() throws SQLException {
  List<Tilaus> tilaukset =
    jdbcTemplate.query("SELECT * FROM Tilaus",
      (rs, rowNum) -> new Tilaus(rs.getInt("id"),
                  asiakasDao.read(rs.getInt("asiakas_id")),
                  rs.getDate("aika"),
                  rs.getString("kuljetustapa"),
                  rs.getBoolean("vastaanotettu"),
                  rs.getBoolean("toimitettu")));

  return tilaukset;
}

Metodi on selkeä, mutta siinä on pieni ongelma. Tietokantaan tehdään ensin yksi kysely SELECT * FROM Tilaus. Mutta! Tämän jälkeen jokaiselle tietokantakyselyn palauttamalle riville tehdään kysely SELECT * FROM Asiakas WHERE id = ?. Kysely on piilossa asiakasDao-luokkaan tehdyssä toteutuksessa, joten sitä ei välttämättä yllä olevaa koodia tarkastelemalla heti huomaa.

Edellinen ongelma on esimerkki tietokantasovelluksissa esiintyvästä N+1 -kyselyn ongelmasta. N+1 -kyselyn ongelmaa esiintyy sovelluksissa, joissa listataan jonkun käsitteen ilmentymiä sekä näihin ilmentymiin liittyviä toisia käsitteitä. Ongelmassa tehdään ensin yksi kysely alkuperäiselle käsitteelle, jonka jälkeen jokaiselle käsitteen ilmentymälle haetaan siihen viittaavat käsitteet. Käytännössä siis yhden kyselyn lisäksi täytyy tehdä N kyselyä — yksi jokaiselle alkuperäisen kyselyn palauttamalle riville.

Yllä oleva tilaukset hakeva listausmetodi voidaan kirjoittaa myös yhdellä kyselyllä toimivaksi tutun JOIN-kyselyn avulla. Tällöin toiminnallisuus on seuraava:

@Override
public List<Tilaus> list() throws SQLException {
  String sql = "SELECT * FROM Tilaus JOIN Asiakas "
      + "ON Tilaus.asiakas_id = Asiakas.id";
  List<Tilaus> tilaukset = jdbcTemplate.query(kysely,
    (rs, rowNum) -> fromRs(rs));

  return tilaukset;
}

private Tilaus fromRs(ResultSet rs) {
  Tilaus t = new Tilaus();
  t.setId(rs.getInt("Tilaus.id"));
  t.setDate(rs.getDate("Tilaus.aika"));
  t.setString(rs.getString("Tilaus.kuljetustapa"));
  t.setBoolean(rs.getBoolean("Tilaus.vastaanotettu"));
  t.setBoolean(rs.getBoolean("Tilaus.toimitettu"));

  Asiakas a = new Asiakas(
    rs.getInt("Asiakas.id"),
    rs.getString("Asiakas.nimi"),
    rs.getString("Asiakas.puhelinnumero"),
    rs.getString("Asiakas.katuosoite"),
    rs.getInt("Asiakas.postinumero"),
    rs.getString("Asiakas.postitoimipaikka"));

  t.setAsiakas(a);

  return t;
}

Yllä olevassakaan esimerkissä ratkaisu ei ole ideaali, sillä jokaisesta rivistä luodaan uusi asiakasolio, vaikka asiakas olisi jo tuttu aiemmasta tilauksesta. Eräs ratkaisuvaihtoehto olisi luoda metodiin hajautustaulu, missä tutuista olioista pidettäisiin kirjaa.

@Override
public List<Tilaus> list() throws SQLException {
  HashMap<Integer, Asiakas> asiakkaat = new HashMap<>();
  String sql = "SELECT * FROM Tilaus JOIN Asiakas "
      + "ON Tilaus.asiakas_id = Asiakas.id";
  List<Tilaus> tilaukset = jdbcTemplate.query(kysely,
    (rs, rowNum) -> fromRs(rs, asiakkaat));

  return tilaukset;
}

private Tilaus fromRs(ResultSet rs, HashMap<Integer, Asiakas> asiakkaat) {
  Tilaus t = new Tilaus();
  t.setId(rs.getInt("Tilaus.id"));
  t.setDate(rs.getDate("Tilaus.aika"));
  t.setString(rs.getString("Tilaus.kuljetustapa"));
  t.setBoolean(rs.getBoolean("Tilaus.vastaanotettu"));
  t.setBoolean(rs.getBoolean("Tilaus.toimitettu"));

  int asiakasId = rs.getInt("Asiakas.id");

  if (!asiakkaat.containsKey(asiakasId)) {
    Asiakas a = new Asiakas(
      asiakasId,
      rs.getString("Asiakas.nimi"),
      rs.getString("Asiakas.puhelinnumero"),
      rs.getString("Asiakas.katuosoite"),
      rs.getInt("Asiakas.postinumero"),
      rs.getString("Asiakas.postitoimipaikka"));
    asiakkaat.put(asiakasId, a);
  }

  Asiakas a = asiakkaat.get(asiakasId);

  t.setAsiakas(a);

  return t;
}
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!