Opettajille ja opinto-ohjaajille

Kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi peruskoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa. Kerro opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille.

Kurssista järjestetään toistaiseksi vain ajastettuja versioita Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kokeet järjestetään kurssin aikataulussa.

Avoimen yliopiston kurssisuoritus luetaan automaattisesti osaksi Helsingin yliopiston opintoja.