Tietoa kurssista

Tietokantojen perusteet on kaikille avoin ja ilmainen nimensä mukaisesti tietokantojen perusteet opettava verkkokurssi. Kurssilla perehdytään Structured Query Language (SQL) -kieleen, tiedon kuvausmenetelmiin, tietokantojen suunnitteluun sekä tietokantaa käyttävien sovellusten toteutukseen.

Kurssi vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kurssia Tietokantojen perusteet (TKT10004), joka on viiden opintopisteen kurssi. Kurssille osallistuminen vaatii ennakkotiedot ohjelmoinnista Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC -kurssin laajuudessa (vastaa kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi).

Materiaalia käytetään sekä verkkokursseilla että läsnäoloa vaativilla kursseilla. Materiaalissa olevat tiedot liittyvät Helsingin yliopiston syksyn 2019 kurssitoteutukseen.

Sisältö ja aikataulu

Kurssi koostuu seitsemästä tehtäviä sisältävästä osasta, kahdesta projektista sekä kokeesta.

Kurssin tehtävien ja kokeiden aikataulu löytyy kurssin Moodlesta.

Kokeet

Kurssista järjestetään yksi koe sekä kaksi uusintaa. Kokeen hyväksytty suorittaminen johtaa kurssin läpäisyyn, mikäli kurssin tehtävät ja projektit on suorittanut tarpeeksi hyvin. Arvosana määräytyy tehtyjen tehtävien ja projektien perusteella.

Koeaikataulu on annettuna kurssin Moodle-järjestelmässä. Uusintakokeisiin osallistutaan mikäli osallistuja ei läpäise varsinaista kurssikoetta. Kokeet tehdään kurssin Moodle-järjestelmässä.

Tenttimateriaalina on kurssin materiaali (ml. tehtävät ja projektit).

Arvostelu

Kurssin arvostelu perustuu harjoitusryhmäaktiivisuuteen, tehtäviin, harjoitustöihin, sekä kurssikokeeseen. Tarkempi pisteytys löytyy kurssin Moodle-järjestelmästä.